Państwowa Inspekcja Pracy zapowiada kontrole. Uważaj!

Państwowa Inspekcja Pracy kontrola

Państwowa Inspekcja Pracy – na dźwięk tej nazwy wzdryga się nie jeden właściciel, czy kierownik firmy. Niedawno Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek przedstawił plan działania tego organu na rok 2020. Na co będą szczególnie zwracać uwagę kontrolerzy? Czy pracodawcy mają zacząć się bać?

Co weźmie pod lupę Państwowa Inspekcja Pracy?

W 2020 roku zaplanowano przeprowadzenie 72 tysięcy kontroli oraz podjęcie działań o charakterze nadzorczym. Ich celem będzie kompleksowa ocena wybranych aspektów związanych z ochroną pracy. PIP ma się szczególnie pochylić nad takimi problemami jak: wypadki, umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia.

Państwowa Inspekcja Pracy przyjrzy się szczególnie firmom, w których miały miejsce wypadki lub takie, w których pracownicy są narażeni na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. Co to konkretnie oznacza? Kontrola i nadzór inspektorów PIP będzie miała na celu minimalizację zagrożeń wypadkowych. Z pewnością ważną kwestią będzie wprowadzenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Więzień miłości - na to wyznanie czekaliśmy cały sezon!

PIP zwróci szczególną uwagę na budownictwo. To właśnie w tej branży występuje duże ryzyko wypadku przy pracy. Nowością  ma być kontrola prac wykonywanych za pomocą żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Państwowa Inspekcja Pracy weźmie pod lupę umowy cywilnoprawne. Kontrolerzy sprawdzą, czy w rzeczywistości pracodawca nie powinien zawrzeć z pracownikiem umowy o pracę zamiast tzw. umowy śmieciowej. Z kolei jednostki samorządu terytorialnego, urzędy administracji państwowej i korporacje powinny przygotować się na kontrole z zakresu przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.

Tradycyjnie PIP sprawdzi jak pracodawcy wcielają w życie ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Temat jest niezwykle gorący, ponieważ jak wiemy od tego roku znacząco zmalała ilość tzw. niedziel handlowych.

Państwowa Inspekcja Pracy zaplanowała na 2020 rok kompleksowe kontrole branż takich jak: opieka zdrowotna (szpitale, placówki ambulatoryjne), górnictwo oraz handel. W przypadku górnictwa Inspektorzy przypatrzą się zwłaszcza tematowi zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Źródło: www.pip.gov.pl