Bitwa pod Kircholmem. Nieznane fakty wielkiego zwycięstwa

Bitwa pod Kircholmem to wielki triumf

Bitwa pod Kircholmem na wieki zapisała polską husarię w annałach historii wojskowości. Dziś obchodzimy kolejną rocznicę tego wydarzenia.

27 września 1605 roku na południe od Rygi powiewały biało-czerwone sztandary. Wojska Rzeczpospolitej Obojga Narodów szykowały się do starcia z wojskami Szwecji. Obie strony zdawały sobie sprawę w jak ważnym wydarzeniu biorą udział. Przegrana RP otwierała drogę na Litwę. Zwycięstwo, pozwalało wypchnąć z Inflant Szwedów.

Całość kampanii wpisywała się w trwające walki o tron szwedzki, pomiędzy królem Rzeczpospolitej Zygmuntem III Wazą, a jego wujem Karolem Sudermańskim, władcą Szwecji. W 1599 roku obalił on Zygmunta i odebrał mu władzę nad tym krajem. Konflikt, który rozpoczął się w tamtym okresie, miał trwać przez kolejne 50 lat. Sama Szwecja wchodziła właśnie w 100-lecie swojej potęgi.

Osią sporu między władcami nie była jednak tylko korona szwedzka. Obaj władcy różnili się wyznawaną wiarą, jak również spierali o to, które państwo ma dominować w rejonie Morza Bałtyckiego. Katolicka Rzeczpospolita chciała nawrócić protestancką Szwecję, której możni nie byli na to chętni. Natomiast spór o dominacje, był o wiele bardziej złożony. Choć główna przyczyną była możliwość kontrolowania handlu produktami rolnymi. Były to podstawowe towary eksportowe obydwu państw.

Bitwa pod Kircholmem to największe zwycięstwo husarii

Rywalizacja ta rozpoczyna się od wyprawy Karola Sudermańskiego do Inflant. Lenno to było polskie, dzięki zmianie zwierzchności ze szwedzkiej na polską, jeszcze za czasów władania Zygmunta na tronie szwedzkim. Nowy władca postanowił odzyskać te ziemie i, jeśli będzie taka możliwość, dokonać ekspedycji karnej w głąb Litwy.

Jego drogę zagrodził hetman polny litewski, Jan Karol Chodkiewicz. Miał on pod swoją komendą 4000 wojska, w tym 300 husarzy. Przeciwnik mógł pochwalić się siłami równymi 11000 żołnierzy. Obie strony rozlokowały się w dniu bitwy na wzgórzach. Ułożenie takie sprzyjało jednym i drugim. Dlatego hetman postanowił uciec się do fortelu. Nakazał upozorować odwrót. Widząc to, Karol Sudermański skierował swoje wojska do pościgu. W momencie, kiedy jego wojska się rozdzieliły, Chodkiewicz nakazał zmianę szyku i kontruderzenie. Wojska szwedzkie uległy natychmiast pod kopiami husarii. Dlatego po przełamaniu szyków, rozpoczęła się paniczna ucieczka.

Wojska szwedzkie straciły 3/4 swoich sił. Rzeczpospolita jedynie 100 ludzi. Bitwa pod Kircholmem to wielkie zwycięstwo, które jednak pozostało niewykorzystane. Brak pieniędzy na opłatę wojska i prywata, spowodowały rozpuszczenie sił.

Zobacz także:

Mateusz Wróblewski
Dziennikarz Otopress.pl - stawia na wszechstronność. Dla "Oto" pisze zarówno o polityce, jak i show-biznesie czy technologii.
0
Chętnie poznamy Twoje zdanie, skomentuj artykułx
()
x