Zasiłek dla bezrobotnych. Kto i jak może uzyskać zapomogę

Zasiłek dla bezrobotnych

Każdy z nas był kiedyś bezrobotny. Jeśli jest to Twoja obecna sytuacja, z naszego artykułu dowiesz się jak uzyskać zasiłek dla bezrobotnych.

W celu uzyskania zapomogi, należy spełnić szereg obwarowań. Są one dosyć przejrzyste. Zatem, jeśli chcemy dostać pieniądze z zasiłku, musimy być osobą:

 • posiadającą status bezrobotnego
 • nie mającą propozycji zawodowych ze strony urzędu pracy
 • która przepracowała w ciągu ostatnich 18 miesięcy 12 z nich na umowie o pracę
 • która przepracowała w ciągu ostatnich 18 miesięcy 12 z nich na umowie zlecenie/działalności gospodarczej, przy tym wymiar składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie.

Warto pamiętać, że w ten okres wlicza nam się również:

 • urlop wychowawczy
 • pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy
 • odbywanie zasadniczej służby wojskowej.

Kwota zasiłku dla bezrobotnych

Od zmian wprowadzonych 1 września 2020 roku, kwota zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1200 złotych brutto przez pierwsze 3 miesiące. Natomiast przez następne – 942 złotych brutto. Jednak nie wszyscy dostaną taką samą ilość pieniędzy. Poniższa tabela przedstawia wysokość wypłat w kwotach brutto.

Staż pracy Wysokość zasiłku przez pierwsze 3 miesiące Wysokość zasiłku w miesiącach kolejnych
do 5 lat 905 zł 754 zł
od 5 do 20 lat 1200 zł 942 zł
ponad 20 lat 1440 zł 1131 zł

 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych

W celu zarejestrowania się w urzędzie pracy, a co za tym idzie uzyskania zasiłku dla bezrobotnych, należy przedstawić szereg dokumentów:

 • dokument potwierdzający tożsamość
 • dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje
 • poświadczenie stażu pracy
 • jeśli jesteś przedsiębiorcą, będzie Ci potrzebne zaświadczenie z ZUS-u odnośnie odprowadzonych składek i wykreślenia z ewidencji gospodarczej.

Ważne! Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje nam już po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy.

Utrata zapomogi

Utrata zasiłku dla bezrobotnych wiąże się naturalnie z podjęciem pracy. Jeśli jednak odmówimy propozycji skierowanych z urzędu pracy lub jej nie podejmiemy, również tracimy zasiłek. Wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rzecz rozwoju zawodowego też prowadzi do utraty statusu bezrobotnego.

Warto wspomnieć, że utrata prawa do zasiłku automatycznie następuje po 12 miesiącach od rozpoczęcia przyznawania świadczenia.

 

Mateusz Wróblewski
Dziennikarz Otopress.pl - stawia na wszechstronność. Dla "Oto" pisze zarówno o polityce, jak i show-biznesie czy technologii.
0
Chętnie poznamy Twoje zdanie, skomentuj artykułx
()
x