Program „Czyste powietrze”. Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób się zakwalifikować?

Program Czyste powietrze
Program Czyste powietrze

Program „Czyste powietrze” wprowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu poprawienie jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wszystko to miałoby się odbyć dzięki wymianie źródeł ciepła i poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych. Kto może ubiegać się o wniosek? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym artykule. 

Z założenia program „Czyste powietrze” polega na dofinansowaniu wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych. O wsparcie finansowe możesz się ubiegać, nie tylko planując wymianę ogrzewania w swoim domu. Możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku także po zakończonym remoncie lub takim, który jest jeszcze w trakcie realizacji. Warto jednak zaznaczyć, że do rozliczenia będą wliczały się tylko koszty poniesione 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż 15.05.2020 r. Istotnym elementem jest również data zakończenia projektu, ponieważ musi on być skończony najpóźniej 30 miesięcy po złożonym wniosku.

Możesz ubiegać się o gotówkę na:

  • Wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • wentylację mechaniczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny),
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej.

Kto może skorzystać z programu „Czyste powietrze”? 

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domu jednorodzinnego, bądź posiadają wydzielony w domu lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą, a ich roczny dochód nie przekracza 100 000 złotych lub miesięczne łączne zarobki wszystkich osób zamieszkujących w danym domu i wzajemnie utrzymujących się, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

  • 1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1960 zł – jeżeli mieszkasz sam

Prowadzisz własną działalność i chcesz ubiegać się o dofinansowanie? Twój przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę. Osoby, które spełniają powyższe warunki, mogą ubiegać się o wsparci finansowe z programu „Czyste powietrze”.

Kwota dofinansowania wacha się w zależności od przedsięwzięcia i ustala się ją indywidualnie. Może wynosić nawet 30 000 złotych. Na rozpatrzenie wniosków czeka się maksymalnie do 30 dni.

Jak i gdzie złożyć wniosek o zakwalifikowanie do projektu „Czyste powietrze”? 

Wnioski powinno się składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego województwo, w którym znajduje się Twój dom. Wniosek możesz znaleźć na stronie internetowej „gov.pl”. Pismo składa się elektronicznie przez ten sam portal, na którym można pobrać wniosek.

Jeśli jednak z różnych przyczyn nie możesz złożyć wniosku on-line, możesz zrobić to w tradycyjnej formie, czyli dostarczyć pismo do wfośigw.