EKUZ, czyli jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne dla podróżnych

EKUZ to bardzo pomocna europejska inicjatywa

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to możliwość uzyskania części pomocy lekarskiej za darmo w krajach UE i EFTA.

Wyjazdy zdarzają się przez cały rok. Podczas ich trwania, może dojść do różnych wydarzeń, które negatywnie odbiją się na naszym zdrowiu. Aby móc skorzystać za granicą z pomoc lekarskiej, należy wyrobić kartę EKUZ. Dzięki niej, możemy liczyć na fachową opiekę. Choć nie zawsze za darmo.

O kartę EKUZ może ubiegać się każdy kto:

 • ma ubezpieczenie zdrowotne NFZ,
 • ma prawo do korzystania z opieki medycznej na terenie naszego kraju.

EKUZ: krok po kroku

Główne dokumenty, które należy złożyć to:

 • wniosek o wydanie EKUZ (znajdziesz go na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia), możesz go również uzupełnić na stronie w interaktywnym formularzu, bądź wziąć go z oddziału NFZ,
 • ksero legitymacji szkolnej/studenckiej, bądź druk A1 z ZUS (jeśli wyjazd ma charakter służbowy) lub dokument U2 z Urzędu Pracy (jeśli wyjeżdżasz na poszukiwanie pracy).

Drugi dokument jest fakultatywny, lecz pozwoli na szybsze rozpatrzenie sprawy. Jeśli wszystko się zgadza, w takim wypadku urzędnik wyda Ci go od ręki. Może się również zdarzyć tak, że będziesz potrzebował innego dokumentu do tego celu. W takim wypadku, zawsze należy się kierować zasadą, że ma on potwierdzać aktywność Twojego ubezpieczenia zdrowotnego.

Mając już komplet dokumentów, możemy udać się do oddziału regionalnego NFZ. Jeśli posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty, dostaniesz kartę od ręki. Jeśli nie, możesz odebrać dokument po 3 dniach. Można także poprosić o przysłanie karty pocztą. Istnieje również opcja posłużenia się pośrednikiem w celu odebrania tego dokumentu. W tym celu należy załączyć do kompletu swój odręczny podpis.

Sama karta ma zróżnicowaną datę ważności. Może być to:

 • 5 lat, jeśli jesteś emerytem, nie masz 18 lat lub pobierasz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
 • 3 lata, jesteś osobą ubezpieczoną i pracującą/pobierającą zasiłek lub świadczenie przedemerytalne,
 • 1,5 roku, w momencie posiadania statusu studenta, biorcy renty, pełnoletności przy ubezpieczeniu nie ze swojej strony,
 • 0,5 roku, gdy nie masz ubezpieczenia i nie masz 18 lat/jesteś kobietą w ciąży,
 • 3 miesiące, dla korzystających z pomocy społecznej,
 • 42 dni, dla kobiet w połogu, bez ubezpieczenia, lecz posiadających obywatelstwo polskie/status uchodźcy/ochronę uzupełniającą/zezwolenie na pobyt czasowy.
 • 2 miesiące, kiedy jesteś bezrobotny i nie dotyczą cię powyższe kategorie.