Urlop rodzicielski. Dodatkowy czas na spędzenie z dzieckiem

Urlop rodzicielski to wspaniały czas

Dziecko to wielka radość. Chcielibyśmy z nim spędzać jak najwięcej czasu. Warto w tym celu wykorzystać urlop rodzicielski.

Urlopów z których mogą skorzystać rodzice jest kilka rodzajów. Są to:

 • Macierzyński (20 tygodni),
 • Rodzicielski (32 tygodnie),
 • Ojcowski (2 tygodnie),
 • Wychowawczy (przed ukończeniem przez dziecko 6 lat).

Oprócz tego ostatniego, wszystkie inne są płatne. Zatem mamy do wyboru kilka form spędzenia z dzieckiem czasu. Warto nadmienić, że urlop macierzyński jest obowiązkowy dla każdej młodej mamy. Ponadto, jeśli matka znajduje się w szpitalu, część jej urlopu może wykorzystać ojciec, babcia, dziadek, bądź rodzeństwo dziecka. Muszą oni być jednak pracownikami, o czym powiemy za chwile.

W kwestiach formalnych, jest kilka obostrzeń co do osób, które mogą się ubiegać o wolne dni. Co do zasady, są to wszyscy prawni opiekunowie. Plus przyszli rodzice adopcyjni. Jednak każdy ubiegający się musi być ponadto pracownikiem. Wyklucza to zatem osoby z umową o dzieło czy umową zlecenie.

Dla tych osób pozostają otwarte inne drogi urlopowe. Jeśli macie dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, możecie dzielić się opieką nad dzieckiem.

Urlop rodzicielski: wymagane dokumenty

Kiedy już ustalicie, do jakich urlopów macie prawo, przyszła pora na kwestie formalne. Aby złożyć podanie o urlop, należy zasięgnąć rady od pracodawcy, a następnie przygotować dokument. Obowiązkowo jednak będziesz potrzebować skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Wyjątkiem od tej reguły jest urlop macierzyński, który nie wymaga wniosku.

Dodatkowo, w pewnych przypadkach należy załączyć kilka innych dokumentów:

Urlop macierzyński
Słaby stan zdrowia matki
 • Oświadczenie matki o dacie przerwania urlopu macierzyńskiego
 • Zaświadczenie o terminie przyjęcia matki do szpitala
Matka dziecka umarła
 • Oświadczenie o dacie śmierci
Dziecko zostało porzucone
 • Oświadczenie o dacie porzucenia dziecka
Adoptujesz dziecko
 • Dokument potwierdzający, że przyjmujesz dziecko na wychowanie
 • Kopię wniosku o wszczęcie postępowania w sądzie w sprawie przejęcia dziecka
Tworzysz rodzinę zastępczą
 • Kopię prawomocnego wyroku sądu opiekuńczego
 • Kopię umowy cywilnoprawnej zawartej ze starostą
Urlop rodzicielski
Rodzice nie będą korzystać z urlopu w tym samym czasie Oświadczenie, że rodzice nie będą korzystać razem z urlopu
Rodzice będą korzystać z urlopu w tym samym czasie Oświadczenie, że rodzice będą korzystać razem z urlopu

 

Po skompletowaniu potrzebnych dokumentów, należy zastanowić się, kiedy wybrać termin. Wiąże się to jednocześnie ze sprawą zapadalności wniosku. Aby uzyskać urlop rodzicielski, należy złożyć potrzebne dokumenty na 21 dni przed jego rozpoczęciem. Jest to również ten sam termin co przy urlopie wychowawczym. Jedynie ojcowie mogą składać dokumenty jedynie na tydzień przed planowanym urlopem rodzicielskim.