Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad chorym dzieckiem

Zasiłek opiekuńczy to znacząca pomoc

Nie każdy z nas może pozwolić sobie na zostawienie chorego dziecka pod czyjąś opieką. W tym wypadku z pomocą przychodzi zasiłek opiekuńczy.

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie na opiekę nad chorym dzieckiem, należy spełnić wszystkie poniższe warunki. Po pierwsze musisz być osobą niepracującą, która nie podejmuje się pracy, ze względu na stan dziecka, którym się opiekujesz. Co ważne, nie musi być to osoba będąca w prawnych stosunkach z małoletnim. Może to być człowiek, który je utrzymuje i się nim zajmuje.

Po drugie, posiadasz aktywne ubezpieczenie chorobowe. Jeśli wpisujesz się w oba wymagania, możesz ubiegać się o zasiłek. Niezależnie od płci. Warto w tym punkcie wspomnieć, że jeśli w domu znajduje się ktoś, kto może opiekować się chorym, nie przysługuje Ci zasiłek.

Istnieje jeszcze jedna możliwość realizowania opieki nad dzieckiem. Jest nią zawarcie umowy z nianią. To właśnie na ten cel można uzyskać zasiłek opiekuńczy. Dziecko musi mieć jednak mniej niż 3 (jeśli nie ma miejsca w przedszkolu 4) lata.

Zasiłek opiekuńczy na opiekę nad chorym dzieckiem: wymagania formalne

Lista potrzebnych dokumentów nie jest szczególnie rozbudowana. Składają się na nią:

  • wniosek o zasiłek opiekuńczy Z-15A,
  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • wydruk zwolnienia elektronicznego.

Pierwszy dokument można pobrać ze strony ZUS, lub dostać go w placówce tego podmiotu. Drugi wymaga wybrania się do lekarza. Ponadto, jeśli Twój pracodawca ma profil zaufany, doktor będzie w stanie Ci wystawić automatyczne zwolnienie elektroniczne.

Ponadto musisz postarać się o zaświadczenie płatnika składek. Jest ich kilka rodzajów. Najbardziej ogólnym jest ten oznaczony Z-3. Wydaje się go w sytuacji, kiedy jesteś pracownikiem. Z-3 a to nazwa dokumentu, dla wszystkich osób nie mieszczących się w kryteriach pozostałych wniosków z tej rodziny. Z-3b to druk, który dostaniesz jeśli masz działalność pozarolniczą lub współpracujesz z taką osobą lub jesteś duchownym.

Może się zdarzyć tak, że będziesz przebywać za granicą. Wtedy lekarz, który będzie wystawiał odpowiednie dokumenty, musi sporządzić zaświadczenie według wzoru: nazwa szpitala/przychodni, imię i nazwisko lekarza, podpis, data wystawienia oraz początek i koniec czasu, w którym będziesz opiekować się dzieckiem. Nie musi być ono przetłumaczone na język polski, jeśli dane państwo ma odpowiednią umowę z Polską.

Dla opiekunów dzieci, które mają więcej niż 14 lat, jest przygotowano specjalną ścieżkę. Potrzeba dodatkowo złożyć jeszcze dwa dokumenty: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i to samo orzeczenie ze wskazaniami pokrywającymi się z wnioskowanym dofinansowaniem.

Dokumenty składasz w ZUS albo u płatnika składek. Można to zrobić osobiście, bądź za pośrednictwem poczty.