Edukacja domowa. Alternatywa dla szkół publicznych

Edukacja domowa to warta rozpatrzenia opcja nauki

Edukacja domowa jest wybierana z roku na rok coraz częściej jako forma nauki dla dzieci. Warto się zastanowić nad opcją nauki bez wychodzenia z domu.

Każde dziecko od lat 6 do 18 musi pobierać naukę. Wymaga tego polskie ustawodawstwo. Jednak forma odbywania tej nauki może być już zróżnicowana. Nie musi się ona ograniczać jedynie do murów szkolnych. Jeśli dyrektor wyrazi zgodę, może ona odbywać się w domu. Wydaje się, że jest to ciekawa do rozważenia opcja, szczególnie biorąc pod uwagę warunki panujące obecnie w szkołach. Edukacja domowa jest dostępna na każdym etapie nauczania.

Nauczycielem dziecka, które podejmie naukę w domu mogą być wszystkie osoby mające prawne umocowanie nad dzieckiem. Również te wskazane przez opiekunów, mają prawo być nauczycielami domowymi. W obu przypadkach nie potrzeba specjalnych wymagań, tj. przygotowania pedagogicznego.

Edukacja domowa: wymagane dokumenty

Podstawowym wymaganiem formalnym jest dogadanie się z lokalną szkołą. Należy w niej skonsultować możliwości podjęcia nauki domowej, jak również wyglądu formularza. Podstawą do wydania zgody na naukę poza szkołą jest uzasadnienie. Dlatego warto przyłożyć się do sformułowania przekonującej argumentacji.

Kolejnym krokiem jest pobranie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W tym celu należy umówić się na wizytę, podczas której uczeń przejdzie badania. Ostatnim krokiem jest napisanie dwóch oświadczeń: o zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków do nauki w ramach podstawy programowej oraz zobowiązanie o przystępowaniu dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych.

Mając komplet dokumentów, należy udać się do dyrekcji i je złożyć. Teraz pozostaje jedynie czekać, gdyż dyrekcja ma miesiąc na ustosunkowanie się do zapytania. Nic nie płacisz za złożenie dokumentów i wystąpienie o zgodę. Jeśli wydana przez dyrektora decyzja nas nie usatysfakcjonuje, mamy miesiąc nad odwołanie się do kuratorium oświaty.

Same egzaminy są ustalane pod konkretne potrzeby danego ucznia. Świadectwo nie będzie się różnić, poza jednym wyjątkiem: brak oceny za zachowanie. Ponieważ rodzic maiłby trudność z wdaniem oceny na temat tego kryterium, jest to zrozumiałe.