Wpis do CEIDG. Obowiązek każdego na JDG

Wpis do CEIDG to obowiązkowy krok dla każdego, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Pomagamy dopełnić tej formalności.

Każda osoba mająca pomysł na własny biznes, martwi się na pewno potencjalnymi trudnościami związanymi z licznymi formalnościami. Jak się okazuje, jest ich jednak mniej niż można byłoby się spodziewać. Najważniejszą z nich wydaje się wpisanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wpis do CEIDG można załatwić poprzez internet, listem, bądź osobiście w urzędzie. Jeśli zatem planujesz działać na JDG, musisz wybrać jedną z tych opcji w celu zarejestrowania się w bazie.W tym celu musisz podać:

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia,
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
 • PESEL,
 • obywatelstwo,
 • numer NIP i REGON (jeśli posiadasz),
 • adres zamieszkania oraz adresy związane z działalnością gospodarczą,
 • nazwa przedsiębiorstwa z Twoim imieniem i nazwiskiem,
 • skrót nazwy
 • kod PKD,
 • liczbę pracwoników,
 • datę rozpoczęcia działalności,
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania,
 • oświadczenie o braku zakazu wykonywania działalności gospodarczej,
 • tytuł własności do nieruchomości w której znajduje się przedsiębiorstwo.

Dodatkowe informacje dotyczące wpisu do CEIDG

Dodatkowo, możesz dołączyć oświadczenie odnośnie swoich preferencji co do odprowadzania podatku dochodowego. Kiedy dopełnisz już tych formalności, udaj się do ZUS. Musisz wypełnić druk CEIDG-1, który pozwoli na zarejestrowanie Ciebie jako płatnika ubezpieczenia. Jeśli otworzyłeś przedsiębiorstwo rolnicze, zgłoś się do KRUS. Pamiętaj! Możesz zgłosić do ubezpieczenia swoich pracowników i członków rodziny.

Ostatnimi wartymi wspomnienia informacjami, są te dotyczące rachunku bankowego i uprawomocniania pełnomocnika. Każdy biznesmen musi informować urzędy o zmianach dotyczących otwieranych, bądź zamykanych kont bankowych. Ma to na celu uniemożliwienie malwersacji finansowych. Natomiast co do pełnomocnika, możesz podczas składania dokumentów, przedłożyć dane pełnomocnika. Pozwoli to na działanie danej osoby w imieniu firmy. Jedynym wyjątkiem w tej kwestii, będą sprawy podatkowe, za które odpowiadasz osobiście i wyłącznie tylko ty.