Dofinansowanie do jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza to warta rozważenia opcja

Jednoosobowa działalność gospodarcza to coraz popularniejsza forma zatrudnienia. Można na nią uzyskać dodatkowe środki od państwa.

Jednoosobowa działalność gospodarcza wiąże się z dużymi możliwościami. Możemy uwolnić nasz potencjał i spróbować swoich sił w tworzeniu gospodarki. Państwo nie pozostawia nas na tej drodze samych. W ramach pomocy z Urzędu Pracy, możemy otrzymać dofinansowanie na start własnej działalności. Pamiętajmy, że nie zawsze dostaniemy dotacje, więc warto zastanowić się dwa razy przed podjęciem decyzji o opuszczeniu obecnego miejsca pracy. Jest to poważna decyzja, która będzie rzutować na co najmniej 12 kolejnych miesięcy naszego życia.

Podstawowym wymaganiem jest nie posiadanie firmy przez ostatnie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku. Również nie można posiadać wpisu do CEIDG. Jako, że pieniądze są wypłacane z Urzędu Pracy, przyszły przedsiębiorca musi zarejestrować się jako bezrobotny. Jeśli był już nim wcześniej, nie może być osobą, która odmówiła przyjęcia oferty ze strony UP. Ponadto nie można pobierać wcześniej środków z dotacji na założenie firmy.

Pozostają przy kwestiach pieniędzy, nie można posiadać długu w banku lub nieopłaconych składek ZUS. Jeśli wszystkie płatności mamy uregulowane, czas zabrać się za kompletowanie dokumentów.

Dofinansowanie na jednoosobową działalność gospodarczą: dokumenty

Sukces naszego wniosku zależy w głównej mierze od siły naszego wniosku. Warto zatem przyłożyć się do jakości przedstawianych dokumentów. Oświadczenie innych podmiotów gospodarczych o woli zawarcia współpracy z nową firmą, przygotowanie oferty usług/towarów czy certyfikaty potwierdzające uzyskanie konkretnych umiejętności staną się wartościowym wkładem do naszego wniosku. W naszym zbiorze powinny również znajdować się oświadczenia dotyczące wkładu własnego i zgody małżonka na zawarcie umowy (jeśli posiadacie wspólnotę majątkową).

Posiadając komplet dokumentów przesyłamy je skanem do Urzędu Pracy lub w sposób tradycyjny w placówce. Wnioski są przyjmowane cały rok, lecz dofinansowanie możemy uzyskać jedynie do momentu posiadania przez Urząd środków.

Suma, którą uzyskamy zależy od deklaracji długości prowadzenia działalności. Jeśli zdecydujemy się na 12 miesięczny okres prowadzenia biznesu, dostaniemy 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia, czyli 30 tysięcy złotych brutto. Natomiast przy decyzji o prowadzeniu działalności na 24 miesiące możemy liczyć na ponad 100 tysięcy złotych brutto.